Varsling om prisstigninger og mulige leveringsudfordringer

Coronapandemiens påvirkning på udbud og efterspørgsel medfører rekordhøje stålpriser

Covid-19 situationen medfører mange åbenlyse konsekvenser og udfordringer, dog bringer pandemien ligeledes mange følger, som ikke nødvendigvis ses ved første øjekast.
Heriblandt er logistik og transportsektoren en af de mindre åbenlyse industrier der påvirkes. Ifølge Blue Water Shipping er der en enorm belastning på de europæiske havne, faktisk er belastningen fordoblet i det seneste år. Dette skyldes b.la. de millioner mennesker der shopper online grundet nedlukningen af de lokale butikker.

Derudover er en de mindre åbenlyse konsekvenser forholdet mellem udbud og efterspørgsel på gængse råvarer. Udbud omhandler antallet af en bestemt vare, der er til rådighed på markedet. Efterspørgsel er et udtryk for, hvor mange der vil have den pågældende vare. Udbud og efterspørgsel er således gensidigt afhængig af hinanden, og forholdet mellem dem kan forklares ved:

  • Hvis udbuddet er lavt men efterspørgslen stor, stiger prisen
  • Hvis udbuddet er stort men efterspørgslen lille, falder prisen

Efterspørgslen på transport er således steget markant som følge af Coronapandemien, men udbuddet forblevet det samme, hvorved transportpriserne er steget.

Endvidere har Coronapandemien, den globale nedlukning og kravet om afstand påvirket udbuddet på gængse råvarer som fx jern, metal og stål kraftigt, men efterspørgslen er forblevet den samme.
Faldet i udbuddet skyldes b.la. nedlukningen af Kina, som står for største delen af verdens stålproduktion. Stålproducenter har været nødsaget til at reducere produktionen kraftigt, hvilket har medført en prisstigning på stål. Dette fremgår tydeligt af det globale prisindeks for stål som, ifølge Steelhome, er steget med 46 procent siden juni, og omkring 37 procent i løbet af det seneste år. I Europa er indekset steget med 50 procent det seneste år, og ser man på prisindekset for jern og stål I Danmark, er det steget fra 106,4 til 127,9 over det seneste halve år. Prisindekset på stål har aldrig været så højt siden 2012, ifølge Danmarks Statistik.

Ovenstående medfører at mange virksomheder i metal, stål og jernindustrien har udfordringer med at skaffe råvarer og transportere fra A til B indenfor budget og den planlagte leveringstid. Endvidere har industrien mærket prisstigningen på råvarerne og været nødsaget til at hæve prisen på deres eget produkt. Og kære læser, situationen er desværre nået til, at Reesink Turfcare DK A/S også bliver ramt.

”Toro’s underleverandører er udfordret grundet det faldende udbud af stål og stigning i transportomkostninger. Toro har derfor været nødsaget til at tage nogle forholdsregler og tilpasse deres business case, idet Toro’s egen produktion bliver udfordret – både tids- og prismæssigt.” Udtaler Carsten Brandt, CEO ved Reesink Turfcare, og tilføjer:

Toro, og vi, gør alt hvad vi kan for at holde priserne i bund og overholde leveringstider, men vi er alligevel nødsaget til at varsle om fremtidige prisstigninger og mulige leveringsvanskeligheder eller forsinkelser.

Prisstigningen er gældende for alle markeder og kundesegmenter. På maskinsiden varsles der en 3 procent prisstigning pr. 1 maj 2021.  

Følg os på de sociale medier

Reesink Turfcare DK A/S - Copyright 2017
Tilmeld nyhedsbrev